Φιλική και άμεση πληροφόρηση

Θέματα που αφορούν στο συνήγορο του Ευρωπαίου πολίτη

Κάποιες φορές οι κρατικές υπηρεσίες αργούν και χρειάζεστε ένα σύμβουλο για να σας καθοδηγήσει και να σας δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες.  Αυτή την εξυπηρέτηση παρέχουμε εμείς.  Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με μια πλειάδα υπηρεσιών και θεμάτων.  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο info @ syneurpol.com.  Σας Ευχαριστούμε